טיפול נפשי | טיפולים פסיכולגים

הדרכה הורית

הדרכה הורית הינה חלק אינטגראלי מכל תהליך טיפולי בילדים. ההדרכה ההורית מסייעת בהכוונה של ההורים לגבי אופן התקשרות עם הילד ויש באפשרותה לחולל שינוי חיובי משמעותי. מטרת ההדרכה היא בסופו של דבר להביא לתהליכי ריפוי וצמיחה של הילד המטופל כאשר ההורים מקבלים כלים איך להתמודד עם קונפליקטים שונים, איך להפעיל את הסמכות ההורית ואיך ליצור תקשורת טובה וקרובה עם הילד.

הורים נתקלים במצבים לא מעטים שבהם הם ניצבים אובדי עצות מול התנהגויות שונות של ילדיהם:

הילדה מסרבת ללכת לישון כשמגיעה שעת השינה ובבוקר מתקשה לקום, כך שכמעט לכל בוקר ולכל לילה מתלווה מריבה; הילד מסרב לישון בחדרו ומתעקש לישון בחדר ההורים; האחות הגדולה מציקה לאחיה הקטן ושום הסברים ובקשות לא מועילים; הילד מצלצל לאמא לעבודה כמה וכמה פעמים ביום ומתייעץ לגבי עניינים פעוטים של יום יום, עד שאמא מתקשה להתרכז בעבודה ברצף, ועוד ועוד.

בדרך כלל במצבים כגון אלו פונים ההורים לטיפול עבור הילד/ה. בטיפול מקשיבה המטפלת לעולמם הפנימי של הילדים, המתבטא באמצעות משחק ויצירה, ומנסה להבין את עולמם הפנימי ואת המניעים העמוקים להתנהגותם. באמצעות הטיפול מעבדים הילדים את עולמם הפנימי, וכן הקשר הנוצר עם המטפלת מסייע להם בשינוי בהתנהגותם. אלא שפעמים רבות תגובותיהם של ההורים לילדים ואופן התנהגותם עמם הם בעלי השפעה מכרעת על התנהגותם של הילדים ועל מצבם הרגשי, כך שעבודה משותפת עם ההורים היא הכרחית לשם שינוי משמעותי אצל הילדים ואצל המשפחה כולה. לשם כך נועדו הדרכות ההורים.

בפגישות אלו מעלים ההורים בפני המטפלת את האופן בו הם חווים את הילדים ואת קשייהם שלהם, והמטפלת מסייעת להם בהבנת הדינאמיקה בינם לבין הילדים, בזיהוי צרכי הילדים ובייעוץ קונקרטי כיצד לעבור תהליך של שינוי שייטיב עם הילדים וישפר את האינטראקציות של ההורים עמו.

Speak Your Mind

*